Kinderboekenweek ST; de presentaties van de posters

In kleinere groepjes moesten de kinderen een poster maken over een sport. En als afsluiting mochten ze dit presenteren in de grote gymzaal.

De volgende sporten kwamen aanbod; judo, tennis, turnen, schermen, paardrijden, zwemmen en voetbal.