Helpen bij Zondag Laetare

Ben je oud-leerling van Laetare en heb je zin in het feest van je leven?

Kom dan helpen op Zondag Laetare 2011
Geef je nu op via: info@laetare.nl

Het feest valt dit jaar op 3 APRIL
Er is veel te doen:
Op dinsdag 29 maart om 20.00 uur
is de standhoudervergadering.
Daar ontmoet je je medestandhouders. Jullie kunnen dan afspraken maken over je spel.
(Als je je hebt opgegeven, krijg je zo snel mogelijk bericht over de indeling van de spellen.)

Opbouwen en versieren is op zaterdag 2 april van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Het is erg belangrijk dat je er dan ook bent.

Het feest zelf is op zondag 3 april. Je kunt dan om 14.45 naar je kraam. Het duurt tot 17.30.

Graag tot dan.
Wij hebben er al erg veel zin in!

Het Laetareteam