Katholieke Jenaplanschool Laetare

Op Laetare ontwikkelen kinderen zich tot blije mensen in gesprek, werk, spel en viering.

Onze missie is leerlingen te motiveren altijd nieuwsgierig te blijven naar de wereld waarin zij leven. Laetare staat voor toekomstgericht onderwijs met het accent op de gehele ontwikkeling van het kind. Elke leerling is uniek. Iedere leerling heeft dus het recht om een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze identiteit wordt vooral gekenmerkt door zelfstandigheid, kritisch kunnen nadenken, creativiteit en sociale rechtvaardigheid. Een leerling ontwikkelt zich natuurlijk niet alleen. Hij/zij heeft klasgenootjes, een gezin, een sportvereniging of club, een wijk en een land waarin hij/zij opgroeit. Hier maken wij de leerlingen door ons Jenaplanonderwijs erg bewust van. Het woord ‘samen’ en ‘samenwerking’ staat op Laetare dan ook centraal. Zowel bij de kinderen, het team en onze samenwerkingspartners.

Basisschool Laetare is een katholieke Jenaplan basisschool gevestigd in de Zuiderzeewijk. De school ongeveer 190 leerlingen in 8 groepen, verdeeld over onder-, tussen-, midden- en bovenbouw. De naam “Laetare” is afkomstig uit het Latijn en betekent, vrij vertaald, ‘wees blij’. Dat is wat wij als school ook uitdragen: plezier hebben in het leren, maar ook met elkaar.

 

 

 239 total views,  70 views today