Brede school & Scholierensport

Brede school

Alle kinderen hebben het brede schoolaanbod voor de komende 2 maanden mee naar huis gekregen. Deze week kunt u samen met uw kind(eren) een keus maken uit de verschillende activiteiten. Vergeet niet het ingevulde keuze-formulier deze week weer mee naar school te geven. Kost een activiteit geld, dan moet u het bedrag gepast op het formulier plakken.

 

Scholierensport

Het nieuwe boekje scholierensport is uit. Uw kind kan op een voordelige manier kennismaken met een groot aantal sporten. Aan één activi-teit kan uw kind gratis meedoen. Voor elke volgende keuze betaalt u € 2,50 per onderdeel. Kinderen die aan activiteiten mee willen doen, moeten het ingevulde formulier (laatste blad-zijde in het boekje), samen met het geld vóór 22 september inleveren bij hun leerkracht.