Een extra bijdrage

Als u een laag inkomen heeft, kan het lastig zijn om rond te komen. De gemeente heeft allerlei regelingen. U kunt bijvoorbeeld € 175,- krijgen per schoolgaand kind van 4 tot 18 jaar per jaar voor kosten van sporten en muziek. Op de site van de gemeente kunt u vinden hoe u deze bijdrage kunt aanvragen.