Plustijd

De Plustijdklas is maandag 8 oktober gestart. Op de eerste bijeenkomst was er een kennismaking met iets lekkers. Kinderen en ouders waren aanwezig en tekenden allemaal het contract. Plustijd is speciaal voor kinderen van groep 6 t/m 8 die net een extra zetje goed kunnen gebruiken. Naast begrijpend lezen, rekenen en taal, staat er ook een excursie op het programma.