Jaarvergadering ouderraad

16 oktober 2012 houdt de ouderraad haar jaarvergadering. De secretaris geeft een terugblik op het afgelopen jaar. De penningmeester legt verantwoording af over de geldzaken van het jaar dat voorbij is en presenteert de begroting voor dit schooljaar. Bij de begrotingsbehandeling hoort ook de vaststelling van de ouderbijdrage en het kampgeld voor het schooljaar 2012-2013. De agenda ziet er in elk geval als volgt uit:

De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda:

–      Opening

–      Verslag van de secretaris

–      Verslag van de penningmeester

–      Vaststelling van begroting en ouderbijdrage

–      Rondvraag