De boer op -4-

Dinsdag 9 oktober zijn de Kroko’s en de Hippies na elkaar naar de zuivelboerderij geweest. We waren er net na de geboorte van een kalfje. We mochten koeien en kalveren aaien en voeren. We kregen een rondleiding en zelfs cake, kaas, wat te drinken en een liniaal.