Rapportage

Maandag en dinsdag 19 en 20 november zijn er rapportageavonden. Het gaat om 10 minuten gesprekken. Er ligt deze avonden geen geschreven rapport voor u klaar. Voor de onderbouw is er een extra avond op 27 november. De eerste avond valt voor de onderbouw uit, omdat de leerkrachten deze avond een cursus volgen.

De roosters voor de komende rapportageavonden zijn mee naar huis gegeven. Op maandag 19, dinsdag 20 en dinsdag 27 november vinden de rapportagegesprekken plaats. Op het rooster kunt u zien op welke dag en op welke tijd u op school verwacht wordt. Let goed op de datum: het komt geregeld voor dat ouders op een verkeerde avond komen. De onderbouwrapportages zijn alleen op dinsdag 20 en dinsdag 27 november. We rekenen op uw komst.