Ouderbijdrage en kampgeld

Onlangs ontving u van de penningmeester van de ouderraad de rekening voor ouderbijdrage en kampgeld voor dit schooljaar. Stel s.v.p. betaling van de rekening niet uit. Ook voor de ouderraad zijn het dure tijden. De eerste echte uitgaven voor dit jaar zijn al gedaan terwijl de inkomstenstroom nog op gang moet komen.

Betalen van de rekening kan via de giro: 5730349; t.n.v. ouderraad Laetare en o.v.v. van de naam van uw kind(eren). Contant betalen op school kan ook, bij Oscar Duinkerken of Jan van den Berg; graag met gepast geld. U kunt ook een betalingsregeling treffen met de penningmeester: Jenny Bezema, 0320-231521. U kunt in termijnen betalen, om de kosten een beetje over het jaar te spreiden.