Sinterklaas in de bovenbouw

Kinderen in de bovenbouw maken allemaal een surprise en een gedicht. Daar zijn afspraken over gemaakt en alle kinderen weten wat er moet gebeuren. Het is goed uw kind te helpen bij het maken van een surprise. Neem bij vragen direct contact op met de leerkracht van uw kind. De surprises moeten op dinsdag 4 december tussen 15.15 en 16.00 uur op school worden ingeleverd.