Kerstpakketten voor de Uiterton

Onverwacht mochten de Kroko’s op maandag 17 december kerstpakketten rondbrengen op de Uiterton. Er werden samen met de ouderen wat liedjes gezongen. Wethouder Meta Jacobs was er ook, samen met een fotograaf van de krant.

De kinderen brachten de pakketten door het hele gebouw. Beleefd werd aangebeld en het pakket aangeboden namens de Riki-stichting. Het geheel werd afgesloten met een glaasje limonade en een spek. Om 12 uur waren we weer op school terug.

Warm kerstmoment voor 18.000 ouderen

Scholieren van basisscholen en vrijwilligers van de Zonnebloem gaan weer op pad om 18.000 ouderen te bezoeken en een kerstpakketje aan te bieden. Dit zijn 18.000 betekenisvolle ontmoetingen.

Kerst is een feest van samenzijn maar juist dan voelen veel ouderen zich eenzaam en soms zelfs vergeten. In deze tijd van winterse kou is het extra belangrijk om warmte te brengen bij degenen die het zo hard nodig hebben. IJs, sneeuw en kou zorgen ervoor dat veel ouderen nu nog minder naar buiten kunnen. Hierdoor raken zij nog meer in een isolement.

De Riki Stichting geeft met deze landelijke Kerstactie positieve aandacht aan de oudere medemens en laat weten dat er aan hen wordt gedacht.

18.000 pakketjes betekenen 18.000 betekenisvolle ontmoetingen 

Met deze Kerstactie worden mensen ook bij elkaar gebracht. Bijna de helft van de kerstpakketjes brengen vrijwilligers van de Zonnebloem persoonlijk thuis bij zelfstandig wonende ouderen. De overige pakketjes brengen leerlingen van 44 basisscholen rond in een nabijgelegen verzorgingscentrum en bij ouderen in hun privé omgeving.

Oud en jong samen

In alle verzorgingshuizen vinden ook activiteiten plaats waarbij oud en jong elkaar ontmoeten zoals samen ontbijten, kerstversiering maken, liedjes zingen of kerststukjes maken. Samen een activiteit doen verbindt en geeft veel plezier. Het zijn waardevolle ontmoetingen waarbij wederzijds respect en begrip ontstaat tussen jong en oud.

Lelystad

Op 17 december zijn leerlingen van R.K. Basisschool Laetare naar Woonzorgcentrum De Uiterton geweest. Wethouder Meta Jacobs hielp bij het uitdelen van de pakketten. Ook zong zij, samen met de leerlingen, een aantal kerstliedjes. Zie bijgesloten foto (Fotostudio Wierd).

Vrijwilligers van de Zonnebloem afdelingen Lelystad Oost, Lelystad West en Lelystad Midden brengen de  pakketjes rond bij hun gasten.

Samen sterk tegen eenzaamheid!

De Riki Stichting organiseert 4 keer per jaar acties voor dezelfde groep ouderen. Deze herhaalde aandacht draagt structureel bij aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid. Een beetje aandacht voor elkaar doet zoveel goed.

Wat gaat ú deze Kerst doen voor ouderen in uw omgeving?

_______________________________________________________________

Riki Stichting

De Riki Stichting heeft tot doel het opzetten, organiseren en financieren van projecten die zich richten op het verbeteren van het welbevinden van kwetsbare groepen in de samenleving waaronder ouderen. De Stichting werft geen fondsen.