Stamgroepavond middenbouw

Op 22 januari is er een stamgroepavond voor middenbouwouders. Deze avond is een vervolg op een avond eerder dit schooljaar. Bij die avond hebben veel ouders aangegeven, dat ze graag meer willen weten over rekenen en spel-ling in de middenbouw. Middenbouwouders heb-ben inmiddels een inschrijfformulier gekregen met meer informatie en het programma.