Ouderhulp gezocht

Voor de excursie van de bovenbouw naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn extra begeleiders nodig. Begeleiders fietsen met de groep mee naar de zuiveringsinstallatie en zijn nodig bij de rondleiding op het bedrijf.

Per stamgroep zoeken we 2 ouders/verzorgers die meegaan:
11 febr. in de ochtend bij de Hippies
11 febr. in de middag bij de Heksenketel
12 febr. in de ochtend bij de Krokodillenbende

Natuurlijk kunnen ouders van kinderen in de onder- of middenbouw ook mee als begeleider!