Opvang op woensdagmorgen

De ouders/verzorgers van :_________________________________

hebben problemen bij het vinden van opvang van hun kind op woensdagen tussen 11.30- en 12.15 uur.

Als er een opvangregeling (betaald) komt, maken we daar WEL/GEEN gebruik van.

d.m.v. een mail aan info@laetare.nl kunt u laten weten of u hiervoor belangstelling heeft.
Reageren voor 7 maart 2013.