Schooltijden

De schooltijden voor alle kinderen zijn gelijk, behalve op de woensdagochtend. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn dan om 11.30 uur vrij. Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan tot 12.15 uur naar school. Voor een aantal ouders is dit een probleem. Kinderopvang is soms moeilijk te regelen voor die afwijkende drie kwartier. Als dit voor u geldt, kunt u dat d.m.v. een mailtje laten weten. Dan hebben we een beeld om hoeveel kinderen het gaat. Bij een voldoende aantal deelnemers kan, in samenwerking met de overblijfgroep, een opvangregeling worden verzorgd.