Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG is er voor iedereen in Lelystad. U kunt daar 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht met uw vragen over opvoeden en opgroeien ( 0320-231111). Onze contactpersoon van het CJG, Elke van Huffelen, houdt elke maand inloopspreekuur op Laetare. Op onderstaande data kunt u bij haar tussen 13.00 en 14.00 uur terecht met uw vragen:
25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni.