GGD-onderzoeken

De komende periode vinden voor de kinderen uit groep 2 en groep 7 de schoolonderzoeken plaats. Ouders van de betreffende kinderen hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Bij de uitnodigingen voor groep 7 zit ook een toestemmingsformulier. Denkt u er aan dit formulier terug te sturen naar de GGD, als u niet zelf bij het onderzoek aanwezig kunt zijn. Inleveren op school kan ook. Het formulier moet dan uiterlijk 22 mei op school zijn.