Verkeersgroep

Sinds dit schooljaar is er, als onderdeel van de ouderraad, een verkeersgroep. Deze verkeersgroep bestaat uit 3 OR-leden en een leerkracht.
Allereerst hebben we de verkeersknelpunten rondom de school in kaart gebracht. Vervolgens zijn we hiermee naar de gemeente Lelystad gegaan. Het resultaat hiervan is dat we als school bezig zijn met het behalen van het verkeersveiligheidslabel Flevoland.
Het verkeersveiligheidslabel Flevoland is het kwaliteitskeurmerk voor verkeerseducatie in het basisonderwijs. Een school met dit label heeft aantoonbaar zijn verkeerseducatie op orde. Ook is dan de verkeersveiligheid rondom de school goed geregeld.
De gemeente heeft, als duidelijke herkenning dat we met dit label bezig zijn, in de herfstvakantie 2 borden geplaatst bij de oversteekplaats naar de brug, richting de SGL.
Ook zijn er inmiddels 2 verkeersouders en zijn we bezig met het opzetten van diverse verkeersprojecten. Een en ander hopen we in de eerste week van het schooljaar 2014-2015 af te ronden, zodat we dan het label in ontvangst kunnen nemen.
We houden u op de hoogte,
De verkeersgroep