Voorleesexpress

Welzijn Lelystad                                                                               augustus 2014

VOORLEESEXPRESS

De VoorleesExpress is ontwikkeld  om taalachterstand onder jonge kinderen aan te pakken. De VoorleesExpress stimuleert niet alleen kinderen om te lezen, maar ook hun  ouders/opvoeders.  Dit doen ze door, met veel enthousiasme , 20 weken lang, voor te lezen  bij de gezinnen thuis. Om dit te bewerkstelligen, worden de vrijwilligers die gaan voorlezen, extra getraind. Ze kunnen daardoor nog beter de opvoeders bewust maken van het nut van voorlezen en van praten met hun kind(eren).Vanaf september wordt er gestart met een Voorleesdagboek. Dit is bedoeld om voorlezers en opvoeders te ondersteunen bij het samen (voor)lezen. Ouders worden gestimuleerd om de leidster/leerkracht  4x te benaderen over de taalontwikkeling van hun kind(eren).

September 2014; een nieuw  voorleesseizoen !

4 startmomenten voor gezinnen;

1.september 2014

2.oktober 2014

3.januari 2015(onder voorbehoud van financiering)

4.februari 2015(onder voorbehoud van financiering)

Aanmeldingscriteria;

Kinderen

*in de leeftijd van 2 tot 8 jaar

*waarvan de taalontwikkeling achterloopt op leeftijdgenootjes

*die een VVE indicatie hebben

Deze kinderen komen uit gezinnen

*waar voorlezen geen gewoonte is

*die 20 weken een voorlezer kunnen ontvangen

*die  € 10,-  instapkosten willen betalen

De opvoeders in deze gezinnen

*zijn gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan het voor lezen

 

Aanmelden kan alleen via school, peuterspeelzaal, Icare of Schakelklas.

Via intakeformulier, per e-mail of telefonisch.

Gezinnen kunnen maar één keer meedoen aan de VoorleesExpress