Autismemarkt in Lelystad

Op zaterdag 12-11 grote info-autismemarkt
Op zaterdag 12 november is er van 11.00 – 15.30 uur in de Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201 een grote autismemarkt! Organisaties uit heel Flevoland, met een aanbod voor kinderen en volwassenen met autisme, kunnen u informatie geven over hun aanbod en vragen beantwoorden.
Er is informatie te vinden over diagnostiek en behandeling, toeleiding naar zorg, integrale vroeghulp, jeugd en gezin, wonen, school en arbeid(s-toeleiding), logeren en vrije tijd, financiering. Kort gezegd komt de hele levensloopbegeleiding aan bod.

Ook creatieve en sportieve activiteiten op de markt
Daarnaast zal er ook een creatieve en sportieve invulling gegeven worden aan deze markt. Al deze activiteiten hebben een link met autisme. Er is o.a. een optreden van een zanger, een expositie door een fotograaf, een sportworkshop en daarnaast kunnen de kinderen zich uitleven met creatieve activiteiten. Kortom voor een ieder wat wils.

Meer info?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Krouwel, Welzijn Lelystad: 0320 – 707159 of mailen met l.krouwel@welzijnlelystad.nl

Wij hopen op uw komst.