Team

Ons team bestaat uit de volgende mensen:

Directie:

Directeur: Marije van Tol 

Intern Begeleider: Franca Rieteco

 

Teamleiders:

Groep 1-4: juf Carol & Juf Monique

Groep 5-8: Juf Natascha & juf Carola

 

Vertrouwenspersonen/ coördinatie veiligheid:

Vertrouwenspersoon: juf Carol

Veiligheidscoördinator/ Anti- pest coördinatorjuf Diana

Preventiemedewerker/ hoofd BHV: juf Diana

Bij afwezigheid: juf Tashara

 

Specialisten:

Rekencoördinator: juf Annelies

Taalcoördinator: juf Carola/ juf Natascha

Jenaplancoördinator: juf Joke

Coördinator de Vreedzame School: juf Joke

Opleider in de school: juf Natascha/ juf Petra

Kunst- en cultuurcoördinator (ICC): meester André

NT2: Juf Helma

iCoach: juf Kim

 

Ondersteunend personeel:

juf Tashara

 

Leerkrachten onderbouw:

Berenboel: juf Marjan & juf Joke

Slingerapen: juf Carol & juf Mieke

Onderwijsassistenten: juf Helma & juf Diana

 

Leerkrachten tussenbouw:

Knuffelbuffels: Juf Monique & juf Marisol

Stampertjes: juf Annelies  & juf Lianne

Onderwijsassistent: juf Sandra & juf Helma (NT2)

 

Leerkrachten middenbouw:

Circus: meester Cees

Vossenhol: juf Kim 

Onderwijsassistent: juf Diana & juf Sandra

 

Leerkrachten bovenbouw:

Donderstenen: juf Natascha & juf Marisol 

Krokodillenbende:  meester André & juf Marisol

Onderwijsassistent: juf Diana