Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

Aanmeldprocedure

Wilt u uw zoon of dochter graag aanmelden op Laetare? Dat kan! U kunt met ons telefonisch, via de e-mail of via het contactformulier op de website een aanvraag doen voor een oriëntatiegesprek. Tijdens dit gesprek maken wij met elkaar kennis en laten wij u de school zien.

Gaat u verhuizen?

Verhuist u naar Lelystad vanuit een andere stad? U kunt dan contact opnemen met de directeur via info@laetare.nl of via het contactformulier. De directeur belt u terug om een oriëntatiegesprek in te plannen. Er wordt altijd gevraagd of Laetare uw voorkeursschool is. Tijdens het oriëntatiegesprek vertellen wij u over Laetare en krijgt u een rondleiding door de school. Een oriëntatiegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Een oriëntatiegesprek gaat vooraf aan de inschrijving. Na een gesprek is uw kind nog niet ingeschreven.

Na dit gesprek wordt er gevraagd of wij eventueel met de voorgaande school of de peuterspeelzaal contact op kunnen en mogen nemen. Wanneer er een gepast plekje is op Laetare krijgt u van ons het inschrijfformulier mee, zodat uw kind/ uw kinderen ingeschreven kunnen worden.

Zit uw kind al op een basisschool en bent u ontevreden over de vorige school?

Zit uw zoon of dochter reeds op een andere basisschool en wilt u graag overstappen, dan kunt u contact opnemen met ons. Wel vragen wij u om vooraf dit aan te geven bij de huidige school en daar ook aan te geven wat de reden is van zoeken naar een nieuwe school. Wij nemen in de regel geen kinderen aan van de buurtscholen, tenzij de scholen in overleg een andere passende plek zoeken voor een leerling.

Voor ‘zij-instromers’ hanteren wij twee instroommomenten in het schooljaar. Deze momenten vinden plaats na de zomervakantie en na de kerstvakantie.

Stroomt uw kind door vanuit een taalklas?

Dan hebben wij al eerder contact gehad en is Laetare de moederschool. De Intern Begeleider heeft intensief contact met de Intern Begeleider van de taalklas. Samen wordt gekeken wanneer instroom mogelijk is. Meestal starten de kinderen één dag per week op Laetare. Daarna komen de kinderen steeds meer dagen naar Laetare, tot de volledige overstap.

Wordt uw kind 4 jaar?

U kunt contact opnemen met de directeur via info@laetare.nl of via het contactformulier. De directeur belt u terug om een oriëntatiegesprek in te plannen. Er wordt altijd gevraagd of Laetare uw voorkeursschool is. Tijdens het oriëntatiegesprek vertellen wij u over Laetare en krijgt u een rondleiding door de school. Een oriëntatiegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Een oriëntatiegesprek gaat vooraf aan de inschrijving. Na een gesprek is uw kind nog niet ingeschreven.

Na dit gesprek wordt er gevraagd of wij eventueel met de voorgaande school of de peuterspeelzaal contact op kunnen en mogen nemen. Wanneer er een gepast plekje is op Laetare krijgt u van ons het inschrijfformulier mee, zodat de kinderen ingeschreven kunnen worden.