Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

De ouderbijdrage

Er wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de ouders gevraagd. De ouderbijdrage is bedoeld voor kleine uitgaven met betrekking tot feesten of festiviteiten. 

De vrijwillige ouderbijdrage zal worden ingezet voor diverse schoolactiviteiten, zoals de kerst- en paasviering en het Laetarefeest. De kosten voor het kamp zijn niet inbegrepen bij de vrijwillige ouderbijdrage. Hieronder hebben wij voor u de bedragen per kind vermeld. De vrijwillige ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL94INGB0005730349, ten name van "Ouderraad RKB Laetare" onder vermelding van de voornaam, achternaam en de groep(en) van uw kind(eren).

Aan het begin van het schooljaar krijgt u als ouder via de Ouderraad het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. De hoogte van de ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per kind. De bijdrage voor het kamp voor de kinderen van de groepen 1-2 is in principe vastgesteld op € 20,00 per kind. De bijdrage voor het kamp voor de kinderen van de groepen 3-8 is in principe vastgesteld op € 25,00 per kind. De vrijwillige ouderbijdrage wordt tijdens de jaarvergadering in augustus/september vastgesteld. Ouders ontvangen hiervoor ieder jaar een uitnodiging.

Mocht hierin verandering komen, dan hoort u als ouder dat via een nieuwsbrief, mail of bericht in de Parro-app.

Betaling in termijnen

Uiteraard begrijpen wij dat het voor sommige gezinnen lastig is om het bedrag in een keer te voldoen. Wilt u het bedrag in twee termijnen voldoen? Dan zien wij de eerste betaling graag tegemoet vóór 1 november 2022 en de tweede betaling in januari 2023. Voor een andere termijnbetaling kunt u contact opnemen met de Ouderraad of met de directie.

Heeft u vragen over de ouderbijdrage? Neem dan contact op via het volgende e-mailadres: penningmeester@laetare.nl.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. Wij sluiten geen kinderen buiten omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet willen of kunnen betalen. Dat mogen wij niet maar dat willen wij ook niet!

Namens de ouderraad én de kinderen: hartelijk bedankt voor uw bijdrage!