Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

Passend onderwijs PO/VO

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten is een samenwerking van 11 schoolbesturen met 56 scholen in Lelystad en Dronten. Laetare is een van deze scholen. Passend Onderwijs ondersteunt Laetare om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen als zij net een beetje meer ondersteuning nodig hebben dan op school geboden kan worden. Zo kan het zijn dat wij een adviesgesprek aanvragen bij Passend Onderwijs of dat wij een arrangement aanvragen. Passend onderwijs is beschikbaar voor elke leerling die net een beetje meer nodig heeft. Ook zijn zij de sparringspartner voor Laetare op het moment dat wij zoekende zijn rondom de beste zorg voor onze leerlingen. Naast Passend Onderwijs voor het basisonderwijs is er ook passend onderwijs voor de voortgezet onderwijsscholen. Wanneer wij met vraagstukken spellen over de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, vragen wij Passend Onderwijs VO om met ons mee te denken. Minimaal twee keer per jaar vinden de gesprekken met Passend Onderwijs VO plaats, waar nodig kunnen wij hen vaker inschakelen.

 

Mochten leerlingen onvoldoende op hun plek zitten op Laetare en meer ondersteuning nodig hebben, dan kan het zijn dat wij samen kijken naar een meest passende plek. Ook op dit moment wordt er samen gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerling.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op:

https://passendonderwijslelystaddronten.nl

https://www.swvvo-lelystad.nl