Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

Identiteit

Laetare heeft een katholieke identiteit. Van iedereen wordt gevraagd om respectvol om te gaan met ieders levensbeschouwing en wordt verwacht de katholieke identiteit te onderschrijven. Vanuit de katholieke identiteit hebben we respect voor al het leven om ons heen. We houden rekening met verschillen tussen leerlingen en accepteren dat die verschillen er zijn. De katholieke grondslag houdt verder in dat we aandacht hebben voor “de mens als geheel”. Vanuit het katholieke geloof leren we de kinderen zorg te dragen voor elkaar en hun omgeving en elkaar te respecteren. Deze waarden laten we terugkomen in onze omgang met elkaar.

 

Methode

We maken hiervoor gebruik van de methode “Trefwoord”. Deze methode werkt op basis van thema´s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van kinderen. Dit alles in de vorm van verhalen, gedichtjes en gesprekken. Deze verhalen zijn zowel gebaseerd op het hier en nu als op de verhalen die in de Bijbel voorkomen. Binnen deze levensbeschouwelijke vorming is ook ruimte voor niet-katholieke kinderen. Wij verwachten wel dat alle kinderen die onderwijs volgen op Laetare deelnemen aan alle levensbeschouwelijke activiteiten, waaronder de Kerstviering, Pasen, Carnaval, Laetarefeest en Sintmaarten.