Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

Spelen is leren!

Spelen is een serieuze zaak waarbij plezier en vermaak komt kijken. Niet alleen voor jonge kinderen is spel goed, maar ook voor oudere kinderen. Naast vrij spel (op het schoolplein of in de hoeken), is er op school veel tijd voor geleid spel.

Gesprek

In alle groepen staat gesprek centraal. In de ochtend starten we gezamenlijk in de kring, deze zijn thematisch vormgegeven. Spreken en luisteren horen bij elkaar. Gesprek komt voor in veel verschillende vormen, ons kringgesprek is hier één van.

Werken

Naast zelfstandig werken wordt er op Laetare ook veel samengewerkt. Leren van en met elkaar staat hierin centraal. De nadruk binnen onze school ligt op samen. Samen zorgdragen voor de groep en samen de verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces. Elkaar helpen is vanzelfsprekend. Bij elke leerling stimuleren wij daarnaast het eigenaarschap.

Vieren

Samen vieren is één van onze pijlers. Met vieren wordt bedoeld dat wij samen lief en leed beleven. Het is een ontmoetingsmoment van leerlingen, ouders en leerkrachten die een band met elkaar hebben. Vieren doen wij elke week gezamenlijk in onze weeksluiting. Binnen onze Katholieke school vieren wij ook de Christelijke feesten.

Welkom bij Laetare!

Onze school voor Jenaplan onderwijs staat midden in de Zuiderzeewijk in Lelystad. Als één van de eerste scholen in Lelystad voelen wij ons erg verbonden met de wijk en haar bewoners. Samen met ouders maken wij een veilige leeromgeving waarin onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Graag nodigen wij u uit om een keer kijkje te komen bij ons op school. Laetare staat voor ‘Wees blij’. Dit wensen wij alle leerlingen toe die bij ons op school zitten. Dit doen wij door aandacht te hebben voor:

Warm en Veilig:
Ouders en verzorgers als partners, een sterk pedagogisch klimaat en een omgeving waarin we samen spelen en samen werken.

Zorg voor het kind:
We hebben een sterk zorgsysteem, goede samenwerking met onze partners en maken ons onderwijs zo goed mogelijk passend voor elke leerling.

Samen op school:
We werken in stamgroepen, vieren met elkaar en werken groepsdoorbroken.

Toekomst gericht:
We bereiden leerlingen voor op de maatschappij om ons heen, maken gebruik van digitale middelen en werken door middel van creativiteit aan onze talenten.

Is uw zoon of dochter nog geen 4?
Wist u dat Laetare samenwerkt met Go! Peutertalent? Peutertalent zit bij ons in het gebouw. Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen eerst naar de peuterspeelzaal voordat zij op Laetare komen. Omdat wij nauw samenwerken met Peutertalent, is de overgang van peuterspeelzaal naar de basisschool klein. Kinderen leren de school al vroeg kennen en doen geregeld mee in de kleutergroepen als zij bijna naar school gaan. Daarnaast doet het peutertalent vaak mee met activiteiten rondom de feestdagen en werken zij vaak met dezelfde thema’s als in de kleutergroepen.

Schoolgids

Meer weten over de Laetare? Kijk op de website voor onze visie of download onze schoolgids.

Downloaden

Wilt u verlof aanvragen?

Download dan hier uw formulier voor de verlof aanvraag en lever deze in bij onze administratie of mail deze naar info@laetare.nl.  

DownloadenAanmeldprocedure

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of klik hier voor onze aanmeldingsprocedure.

Klik hierLaetare

Leekerhoek 16
8223 ZR Lelystad

0320 221 283
info@laetare.nl

directeur: Marije van Tol
m.vantol@laetare.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen door onderstaand formulier in te vullen

Inhoud
Verzenden
* verplichte veld(en)

Laetare Actueel

Nieuwsbrieven, nieuws uit FlevoPost, alles wat actueel is en wat met onze school te maken heeft presenteren wij hier voor u.

31 maart 2023

Laetare actueel april 2023

In deze nieuwsbrief leest u alles over de komende en afgelopen -periode: wat staat er op de planning en wat hebben we gedaan?

03 oktober 2022

Kinderrechten op Laetare

Kijk en like deze film op donderdag 6 oktober om 16:00 uur.

Naar alle berichten