Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

Thematisch en ervaringsgericht onderwijs

Op Laetare werken wij thematisch. Binnen ons schooljaar staan verschillende Wereldoriënterende thema’s centraal die in de gehele school hetzelfde zijn. De nieuwe thema’s worden altijd geopend met een viering. Samen vieren wij een nieuw thema en zo wordt de nieuwsgierigheid van onze leerlingen geprikkeld.

De thema’s worden in een cyclus van 2 jaar aangeboden. Tijdens het werken aan de thema’s laten wij de kinderen aan de hand van ervaringen leren. We sluiten in alle gevallen zo goed mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen en proberen ze te verwonderen en te prikkelen om tot leren te komen.