Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

Leermethodes

Rekenen – tot augustus 2021: Rekenrijk. Vanaf augustus 2021: Pluspunt versie 4

 • De groepen 5 t/m 8 werken met Snappet. Dit is een digitaal ondersteuningsprogramma waarin de kinderen aan de slag kunnen met hun leerdoelen uit Pluspunt op adaptief niveau.

 • De groepen 3-4 werken met de leerboeken van Pluspunt versie 4. Door middel van kleine groepen bieden de leerkrachten het rekenwerk adaptief aan.

 • De groepen 1-2 werken in kleine groepen, waarin de leerdoelen van rekenen adaptief worden aangeboden.

Technisch lezen

 • De groepen 1-2 werken in thema’s aan de voorwaarden van het leesonderwijs. Het komt soms voor dat kinderen in groep 2 kunnen lezen. In een kleine groep krijgen zij ondersteuning van de onderwijsassistent voor technisch lezen als zij daaraan toe zijn.

 • De groepen 3 werken met de methode ‘Veilig leren lezen’. Dit is een intensieve, adaptieve leermethode, waarin de leerdoelen stap voor stap aan bod komen gedurende het leerjaar.

 • De groepen 4-8 werken met de methode ‘Estafette’. Hierin leren de kinderen moeilijke woorden lezen en kunnen zij oefenen op het correct, vloeiend en snel lezen van complexe woorden.

Spelling, woordenschat en taal

 • De groepen 1-2 krijgen veel taal visueel en verbaal aangeboden. Deze taal wordt altijd in een context gebracht, bijvoorbeeld door het maken van een spel- of ontdekhoek, of door het voorlezen van een mooi boek. De groepen 1-2 werken hard om alle taal in te passen, binnen de belevingswereld van de kinderen.

 • De groepen 3 werken met de methode ‘Veilig leren lezen’ als zij hun eerste woorden leren spellen en schrijven. Ook Veilig leren lezen werkt met thema’s, om zo goed mogelijk bij de belevingswereld van de kinderen aan te sluiten.

 • In de groepen 4-8 werken wij met de methode ‘Staal’. De leerkrachten bieden de spellingregels op dezelfde wijze aan en gebruiken dezelfde pictogrammen voor spellingregels. Zo ontstaat er een doorgaande lijn door de school. Ook Staal werkt met thema’s, om zo goed mogelijk bij de belevingswereld van de kinderen aan te sluiten.

Begrijpend lezen en -luisteren

 • De groepen 1-3 zullen de eerste vaardigheden voor begrijpend lezen opdoen tijdens het begrijpend luisteren. Door vragen te stellen over verhalen, krijgen de kinderen bijvoorbeeld kennis van de opbouw van verhalen en bereiden zij hun woordenschat dagelijks uit. Het begrijpend lezen kan bijvoorbeeld worden geoefend tijdens het luisteren naar een boek of naar een (nieuws)programma op de televisie.

 • Gedurende groep 4 zullen de kinderen starten met het oefenen van begrijpend lezen. Voor de groepen 4-8 gebruiken we hiervoor de methode Nieuwsbegrip. Vanaf groep 5 werken de kinderen, net als met rekenen, ook met Snappet.

Kunst- en cultuuronderwijs

 • Gedurende de schooljaren op Laetare, zullen de kinderen regelmatig in aanraking komen met kunst en cultuur. Kinderen gaan jaarlijks naar een voorstelling bij de kubus en krijgen op afroep les van een vakdocent via de kubus. Beeldende vorming gebeurt vaak groepsdoorbroken binnen de bouwen, waardoor de kinderen ook leren samenwerken met kinderen van een andere groep.

Bewegingsonderwijs

 • De kinderen van de groepen 1-2 krijgen vanaf het schooljaar 2021-2022 1x per week les van de eigen leerkracht in de speelzaal binnen de school. 1x per week krijgen zij les van een vakleerkracht in de ‘grote gymzaal’ buiten de school. 

 • De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week les van een vakleerkracht bij wijkcentrum de Zuiderzee of in het gebouw van onze buurtscholen.

Identiteit

 • Op Laetare wordt gebruik gemaakt van de methode trefwoord. Op school worden er soms bijbelverhalen voorgelezen, waar de moraal van het verhaal wordt besproken. We vieren verschillende katholieke feesten uitgebreid, zoals Pasen, Kerst en Carnaval. Ook wordt de achtergrond van verschillende – meer onbekende – feestdagen uitgelegd, zoals Pinksteren, Driekoningen en Hemelvaart. Daarnaast wordt er verbinding gemaakt met andere geloven. Respect en begrip voor verschillende religies en overtuigingen staat voorop binnen de school. Indien u geïnteresseerd bent in onze school, wordt er verwacht dat uw kinderen meedoen aan alle feesten en vieringen.