Leekerhoek 16, 8223 ZR Lelystad
directie@laetare.nl
0320 221 283

Jenaplan

Onze school is een Jenaplanschool. Jenaplan hoort bij het traditionele vernieuwingsonderwijs ontwikkelt door Peter Petersen. Een Jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. De leraren zijn professionele opvoeders, de stamgroepleiders. Ouders dragen een deel van de opvoeding van hun kinderen over aan de stamgroepleider, maar blijven een belangrijke rol in het onderwijs spelen. De samenwerking tussen ouders en stamgroepleiders is erg belangrijk. Door samen te werken kunnen wij samen het beste uit elke kind halen.

 

Op Laetare gaan wij uit van de gehele ontwikkeling van het kind. Elke leerling is uniek. Ieder leerling heeft het recht om een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt bij ons zo veel mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid.

 

Binnen ons onderwijs staan vier thema’s centraal:

  • Spelen

  • Werken

  • Vieren

  • Gesprek

Deze vier thema’s zijn opgenomen in elke dag. Door te wisselen in de wijze waarop wij werken binnen de groep creëren wij dynamisch onderwijs.