Jenaplan

Onderwijskundig veranderde ook veel in de loop der jaren. De lagere school voerde stapsgewijs veranderingen door.
Hierbij waren al ideeën van Peter Petersen, het zogeheten Jenaplanconcept, een leidraad.
Ook de kleuterschool sloot zich hierbij aan. In de loop de jaren groeide er een eenheid in denken en werken.

Het Jenaplanonderwijs is ontstaan in 1923 in de Duitse stad Jena. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

Het kind staat voorop en de school moet zich daarom richten naar het kind.

De school moet inspelen op de eigen aard, de aanleg en het tempo van ieder kind afzonderlijkHet kind is een lid van de gemeenschap en moet daarom leren om zich in groepsverband te ontwikkelen.

Het een kan niet zonder het ander, maar het is van groot belang, dat ieder kind telkens weer leert kiezen: welk belang weegt nu het zwaarst: dat van mijzelf of dat van de groep? Petersen gaat ervan uit, dat een kind zich in één doorgaande lijn ontwikkelt, gevoelsmatig en verstandelijk. De school moet voorwaarden scheppen, die nodig zijn voor die ononderbroken ontwikkeling.