Groepen

Laetare telt in totaal 8 groepen. De stamgroepen zijn tweejarig. Kinderen uit twee jaargroepen zitten bij elkaar in dezelfde klas. Dit past bij onze visie op onderwijs. Kinderen leren van en met elkaar. Onze groepen zijn verdeeld over de onder-, tussen-, midden en bovenbouw. Hieronder is een verdeling van de groepen te zien:

Onderbouw (0, 1, 2)
Berenboel –  Juf Joke en juf Marisol, onderwijsassistent: Juf Trishala
Slingerapen – Juf Carol en juf Mieke, onderwijsassistent: Juf Helma/juf Diana

Tussenbouw (3, 4)
Knuffelbuffels – Juf Monique en juf Marisol
Stampertjes – Juf Lianne en Juf Annelies
onderwijsassistent in beide groepen: Juf Sandra

Middenbouw (5, 6)
Circus – Meester Cees en Meester Floris
Vossenhol – Juf Kim
onderwijsassistent voor beide groepen: Juf Marisol

Bovenbouw (7, 8)
Donderstenen – Juf Natascha en juf Carola
Krokodillenbende – Meester Andre en juf Carol
onderwijsassistent in beide groepen: Juf Diana