Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) zijn het onderwijsteam en ouders betrokken bij het beleid van Laetare. De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen door alle ouders of personeel van de school. Leden van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. 

De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school; 
  • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

 

De MR van Laetare bestaat uit:

  • Roelof Schaafsma (Ouder-lid/voorzitter)
  • Drusella Theuns (Ouder-lid/vice-voorzitter)
  • Nicole van Splunter (Team-lid/ MR-lid)
  • Annelies Oijevaar (Team-lid/ MR-lid)

Contactmail: r.schaarsma@laetare.nl