Ouderraad

De ouderraad regelt in samenwerking met het team van Laetare verschillende samenkomsten en feesten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Laetare feest

Deze feesten worden bekostigd door ouders, door middel van de jaarlijkse ouderbijdrage. De jaarlijkse ouderbijdrage wordt door de Ouderraad geïnd, beheerd en de uitgaven worden verantwoord in de jaarlijkse ledenvergadering en in het (financieel) jaarverslag. Het Jaarverslag en het Financieel Jaarverslag vindt u onderaan deze pagina.

Contactpersoon Ouderraad: Ratna Baank via or@laetare.nl 

2018-2019

Jaarverslag

Financieel jaarverslag